Uchwała nr 60/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 60/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 27 maja 2021 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiło:

 

-     odwołać adw. Piotra Kardasa z delegacji polskiej do Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE),

-     powołać adw. Bartosza Grohmana jako przedstawiciela delegacji polskiej do Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) i powierzyć przewodniczenie tej delegacji,

-     zobowiązać adw. Bartosza Grohmana do przedstawienia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej kandydatów na członków w ramach delegacji polskiej do Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) w terminie do 30 czerwca 2021 r.,

-     zobowiązać adw. Piotra Kardasa do przedstawienia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej sprawozdania z reprezentacji Naczelnej Rady Adwokackiej w Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) w terminie do 30 czerwca 2021 r.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.