Uchwała nr 65/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 65/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 27 maja 2021 r.

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 50/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 13 maja 2021 roku

 

 

  1. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zmienia treść uchwały nr 50/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 13 maja 2021 roku, nadając pkt. 2 ww. uchwały następujące brzmienie:

 

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2021 roku, na okres do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym obowiązuje nie dłużej niż na okres pełnienia powierzonej i wskazanej w załączniku funkcji”.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2021 roku.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.