Strona główna »
 
Skład NRA »
Prezydium NRA »
Skład Komisji i Zespołów NRA »
Kontakt »
Władze Izb Adwokackich »
Adresy i telefony »
Skład OBA »
Informacje OBA »
Witryna Fundacji »
Skład »


Izby Adwokackie » Władze Izb Adwokackich


WŁADZE IZB ADWOKACKICH – SKŁADY OSOBOWE KADENCJI 2016-2020

IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU

Prezydium

adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka – Dziekan
adw. Kazimierz Skalimowski – Wicedziekan
adw. Tadeusz Kołodko – Wicedziekan
adw. Leon Karaczun – Sekretarz
adw. Agnieszka Krakówka-Górska – Zastępca Sekretarza
adw. Robert Moraljan – Skarbnik

Członkowie Rady
adw. Remigiusz Fabiański
adw. Jowita Grochowska
adw. Janusz Kramer
adw. Mariusz Truszkowski
adw. Katarzyna Ząbkiewicz

Zastępcy Członków Rady

adw. Stanisław Dek
adw. Anna Gieniusz–Kłubowic

Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Jan Oksentowicz

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego
adw. Bartosz Parfieniuk
adw. Andrzej Ostapkowicz
adw. Urszula Dubieniecka–Kiszło
adw. Piotr Iwaniuk
adw. Juliusz Kołodko
adw. Marta Firfa
adw. Izabela Daniszewska–Stelmaszyńska
adw. Jacek Kozioł
adw. Monika Matulewicz–Rutkowska
adw. Łukasz Twarowski
adw. Wiesław Ożga
adw. Medard Deptuła
adw. Rafał Goździewski
adw. Tadeusz Misarko

Zastępcy Członków Sądu Dyscyplinarnego

adw. Ewelina Strzyżewska-Racewicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
adw. Witold Powichrowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej
adw. Agnieszka Dowgier
adw. Józef Bućwiński
adw. Marta Krasowska–Halicka

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej

adw. Ryszard Koziara
adw. Iwona Panasiuk

IZBA ADWOKACKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Prezydium
adw. Stanisław Perucki - Dziekan
adw. Krzysztof Stec - Wicedziekan, Kierownik Ref. Szkolenia
adw. Jerzy Stworzewicz - Wicedziekan 
adw. Adam Wnęczak - Sekretarz 
adw. Danuta Byrska - Z-ca Sekretarza
adw. Piotr Szymkowiak - Skarbnik
adw. Andrzej M. Herman - Przew. Zesp. Wizytatorów, Rzecznik prasowy
adw. Jerzy Pagieła – Kierownik Referatu Skarg
adw. Krzysztof Staszkiewicz – Z-ca Kier. Ref. Skarg

Zastępcy Członków Rady
adw. Andrzej Suchonek
adw. Wieńczysław Grzyb

Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Monika Tomiak

Zastępcy Rzecznika
adw. Anna Zielińska
adw. Magdalena Stec
adw. Julita Sowińska

Sąd Dyscyplinarny
adw. Teresa Sudek-Roztoczyńska – Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Daniel Dudys – Z-ca Prezesa Sądu Dyscyplinarnego
adw. Monika Gibas
adw. Robert Gojny
adw. Anna Gólska
adw. Agnieszka Kastelik-Smaza
adw. Maria Krzeszowiak-Woleńska
adw. Grzegorz Orman
adw. Paweł Piwowarczyk
adw. Anna Sikora
adw. Mateusz Sobol
adw. Izabela Sowińska
adw. Monika Stachowicz
adw. Anna Talaga
adw. Robert Ziaja

Zastępca Sędziego
adw. Halina Radziszewska
adw. Tomasz Salachna

Komisja Rewizyjna
adw. Jan Jastrzębski – Przewodniczący
adw. Agata Bielawska
adw. Izabela Fluder-Cyganek
adw. Agnieszka Stworzewicz

Zastępcy Członków
adw. Patrycja Jakubiec
adw. Magdalena Wawro

IZBA ADWOKACKA W BYDGOSZCZY

Prezydium
adw. Justyna Mazur - Dziekan
adw. Jarosław Wyrębski - Wicedziekan, sprawy wizerunkowe Izby
adw. Mariola Lehmann - Sekretarz
adw. Daniel Lakner - Z-ca Sekretarza
adw. Sławomir Maciejewski - Skarbnik

Członkowie Rady:
adw. Andrzej Biliński - Referat wizytacji
adw. Michał Bukowiński - Referat skarg
adw. Maciej Sokal - Referat skarg
adw. Grzegorz Hawryłkiewicz - Kierownik szkolenia apl. adw.
adw. Beata Lorkowska - Sprawy Integracji Środowiska
adw. Karolina Korkowska-Krokos - Odpowiedzialna za szkolenie zawodowe

Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Justyna Komowska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
adw. Ewa Czerska

Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Wojciech Szweda

IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE

Prezydium
adw. Aleksandra Przedpełska -Dziekan, Referat sprawy osobowe
adw. Marcin Karpiński - Wicedziekan, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich, Rzecznik Prasowy ORA
adw. Paweł Jędrzejewski - Wicedziekan, piecza nad dokumentacją Izby, Koordynator ds. Arbitrażu, Koordynator ds. Finansów
adw. Mariusz Kostrzewski - Sekretarz
adw. Tomasz Ogłaza - Zastępca Sekretarza
adw. Ewa Coner - Skarbnik

Członkowie ORA
adw. Piotr Fik – Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego, Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
adw. Jerzy Grys – administrowanie stroną internetową Rady, Koordynator ds. Wizerunku Zewnętrznego
adw. Jacek Kalinowski – Przewodniczący Zespołu Wizytatorów przy ORA
adw. Marcin Kubik – Kierownik Referatu Skarg i Wniosków
adw. Michał Pacho – Kierownik Referatu Skarg i Wniosków, Koordynator ds. kontaktów z Sądami i Prokuraturami

Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby
adw. Jarosław Dawid

Wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Tomasz Wolniakowski

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Marcin Bagiński 
adw. Michał Dziadkiewicz
adw. Krzysztof Kaczmarek
adw. Jolanta Kierocińska
adw. Tomasz Kilanowski
adw. Rafał Kowalski
adw. Daniel Kostrzewski
adw. Artur Majer
adw. Marcin Mastalerz
adw. Rafał Niski
adw. Katarzyna Piekacz
adw. Krystian Przedziński
adw. Olga Tanerska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
adw. Jarosław Badek

Członkowie Komisji Rewizyjnej
adw. Marta Jagodzińska-Wróbel
adw. Konrad Przedziński
adw. Wiesław Pasieka

Rzecznik Dyscyplinarny Izby 
adw. Marek Proszewski

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
adw. Michał Lada – I Zastępca RD
adw. Tomek Bieda
adw. Monika Duner
adw. Krzysztof Hłąd
adw. Irmina Kmieć
adw. Agnieszka Miedzińska
adw. Marek Pawlik
adw. Artur Piekacz
adw. Katarzyna Stefaniak
adw. Iwona Stojek
adw. Patrycja Twardowska
adw. Grażyna Uroda
adw. Wiktor Uryszek

IZBA ADWOKACKA W GDAŃSKU

Prezydium
Dziekan adw. Dariusz Strzelecki
Wicedziekan adw. Janusz Masiak
Wicedziekan adw. Marek Karczmarzyk
Sekretarz adw. Sylwia Grzybowska
Zastępca Sekretarza adw. Wioletta Kazimierczyk
Skarbnik adw. Agnieszka Kanawka

Członkowie
adw. Marcin Derlacz 
adw. Dariusz Maciejewski 
adw. Jakub Tekieli 
adw. Jerzy Luranc 
adw. Agnieszka Derezińska-Jankowska 
adw. Krzysztof Woliński 
adw. Kacper Najder 

Zastępcy Członków
adw. Patrycja Wróbel 
adw. Dominika Rydlichowska 
adw. Adam Mróz 

Komisja Rewizyjna
adw. Barbara Zwara - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Lista Członków Komisji Rewizyjnej
adw. Adam Car 
adw. Joanna Kowalska 
adw. Hanna Linettej-Thrun 
adw. Ewa Piątkowska-Januszczyk

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjne
adw. Jan Baczewski 
adw. Katarzyna Stoltmann

Prezes Sądu Dyscyplinarnego

adw. Dariusz Olszak

Lista Sędziów Sądu Dyscyplinarnego
adw. Michał Szarmach 
adw. Przemysław Rybiński 
adw. Krzysztof Kanty 
adw. Tomasz Kanty 
adw. Małgorzata Dubyna-Kokoszczyńska 
adw. Wojciech Babicki 
adw. Krzysztof Pawelski 
adw. Alicja Felska-Pela 
adw. Agnieszka Kapała-Sokalska 
adw. Krzysztof Blank 
adw. Borys Laskowski 
adw. Mieczysław Balicki 
adw. Karol Chabowski 
adw. Alicja Jodko-Kowalska 
adw. Marian Helta 
adw. Łukasz Bagiński 
adw. Michał Wróblewski 
adw. Maciej Barczewski 
adw. Patryk Łukasiak 
adw. Barbara Oder 

Zastępcy Członków Sądu Dyscyplinarnego
adw. Honorata Puc 
adw. Maciej Śledź 
adw. Agata Pijanowska-Zdyb 
adw. Bartosz Golejewski - Rzecznik Dyscyplinarny

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
adw. Jarosław Białkowski
adw. Marian Główczyński
adw. Elżbieta Rybińska
adw. Zdzisław Trzebicki
adw. Agnieszka Zielińska
adw. Arkadiusz Rozpędowski
adw. Zbigniew Woźniak
adw. Lech Kaniszewski
adw. Jolanta Dombrowska-Budziak
adw. Paweł Brożek
adw. Bartosz Marczyński
adw. Tomasz Wesner
adw. Marcin Kuleszyński
adw. Kamila Murawska
adw. Piotr Bednarczuk
adw. Weronika Wolska
adw. Maciej Śledź
adw. Edyta Kufta
adw. Anna Kopycka
adw. Krzysztof Kulwikowski
adw. Sławomir Jakusik
adw. Ewelina Rumszek
adw. Krystian Andruszkiewicz
adw. Bartosz Kolanowski

IZBA ADWOKACKA W KATOWICACH

adw. Roman Kusz - Dziekan Izby Adwokackiej
adw. Tadeusz Hassa Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Marcin Nowak - Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Paweł Ciemniewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej
adw. Andrzej Dzięcioł - Wicedziekan ORA
adw. Grzegorz Kopeć - Wicedziekan ORA
adw. Anna Barczyk - Sekretarz ORA
adw. Marta Imiołczyk-Porębska - Z-ca Sekretarza ORA
adw. Henryk Stabla - Skarbnik ORA
adw. Leszek Cholewa
adw. Jerzy Pinior
adw. Stefan Skrzypczak
adw. Grzegorz Jaworski
adw. Rafał Stęchły
adw. Łukasz Chmielniak
adw. Marek Kozielski
adw. Magda Jasiewicz
adw. Michał Synoradzki
adw. Paweł Koehler

Zastępcy Członków ORA
adw. Mirosław Wyciślak
adw. Damian Tomanek
adw. Marcin Szulik
adw. Bartłomiej Jakubczyk

Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego
adw. Bielawski Zbigniew
adw. Dąbrowski Andrzej
adw. Dudek Janina
adw. Kamiński Mirosław
adw. Kamiński Stefan
adw. Klaus Jadwiga
adw. Kokoszka Agnieszka
adw. Korczyk Michał
adw. Kosiński Artur
adw. Kowalski Tomasz
adw. Krajcer Eugeniusz
adw. Krasuska Terrillon
adw. Krawczyk Aneta
adw. Lekston Małgorzata
adw. Machecki Rafał
adw. Pęcherek Tadeusz
adw. Prochot Jerzy
adw. Przyjemski Piotr
adw. Sarnowicz-Gąska Justyna
adw. Wawrzyńczyk Zbigniew

Zastępcy Sądu Dyscyplinarnego
adw. Kula Urszula
adw. Pelc Martyna
adw. Pinior Aleksandra

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Kostrzewa Adam
Krajewska-Grimm Magdalena
Mochnacki Andrzej
Otrębska-Zięba Joanna 
Przybysz Rafał

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej
Mura Leszek

IZBA ADWOKACKA W KIELCACH

Członkami Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach zostali

Adw. Jerzy Zięba - Dziekan ORA
Adw. Krzysztof Grabowski - Prezes Sądu Dyscyplinarnego
Adw. Mariusz Błaszkiewicz - Rzecznik Dyscyplinarny
Adw. Krzysztof Król - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Adw. Monika Kot
Adw. Marcin Staniak
Adw. Sławomir Stachura
Adw. Tomasz Adamczyk
Adw. Szymon Gierek
Adw. Krzysztof Stępień
Adw. Anna Sacharz- Czarnocka
Adw. Alicja Brzezińska
Adw. Agnieszka Massalska

Zastępcami Członków Okręgowej Rady Adwokackiej zostali:
Adw. Magdalena Nadgowska – Makarewicz
Adw. Wojciech Zwierzchowski

Członkami Sądu Dyscyplinarnego Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej zostali

Adw. Maria Okińczyc- Rzepka
Adw. Magdalena Herzog-Stachura
Adw. Piotr Zięba
Adw. Anna Flaczyńska
Adw. Róża Grzywaczewska-Czernic
Adw. Milena Cedro Szyba – Szyba
Adw. Władysław Makuch
Adw. Marta Polańska
Adw. Paweł Derlatka
Adw. Patrycja Gutowska Kochanowska
Adw. Michał Bukowski
Adw. Dominik Kopeć
Adw. Urszula Dobosz
Adw. Maciej Sobczyk

Zastępcami Członków Sądu Dyscyplinarnego Izby zostali:
Adw. Rafał Nowak
Adw. Marek Wroński

Członkami Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej zostali
Adw. Jarosław Kosowski
Adw. Jakub Kilarski
Adw. Adam Mechowski

Zastępcami Członków Komisji Rewizyjnej Izby zostali:
Adw. Maciej Szydłowski
Adw. Przemysław Szembek
   
Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali :

Adw. Edward Rzepka
Adw. Jerzy Zięba
Adw. Wojciech Czech
Adw. Monika Kot
Adw. Stanisław Szufel
Adw. Maria Okińczyc-Rzepka
Adw. Marcin Staniak
Adw. Agnieszka Massalska

IZBA ADWOKACKA W KOSZALINIE

Prezydium
adw. Ryszard Bochnia -Dziekan
adw.Maria Kapsa - Wicedziekan
adw. Elżbieta Nowak - Wicedziekan
adw. Piotr Tomaka-Wacławski -Sekretarz
adw. Agnieszka Cegielska - Skarbnik

Członkowie
adw. Andrzej Czerniec 
adw. Jan Daszko 
adw. Leon Kapesrski
adw. Krzysztof Kaszubski

Rzecznik Dyscyplinarny 
adw. Wiesław Breliński 

Komisja Rewizyjna
adw. Kinga Dagmara Siadlak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Rewizyjnej
adw. Jędrzej Kowalski 
adw. Andrzej Rożnowski 
adw. Anna Zamuszko

Sąd Dyscyplinarny
adw. Wojciech Kaczmarek - Prezes Sądu Dyscyplinarnego

Skład Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Natalia Gawrych
adw. Dorota Gliszczyńska
adw. Tomasz Gulla
adw. Krystian Kasperski
adw. Dorota Morzuch
adw. Maria Nowosadko
adw. Filip Redlarski
adw. Ewa Rożnowska-Iwanicka
adw. Andrzej Sut
adw. Tadeusz Tyka
adw. Danuta Wilk

Zastępcy SSD
adw. Ewelina Nejman
adw. Kamil Wodziński

IZBA ADWOKACKA W LUBLINIE

Prezydium
adw. Stanisław Estreich - Dziekan Rady
adw. Krystyna Drozd - Wicedziekan Rady
adw. Krzysztof Oleszczuk - Wicedziekan Rady
adw. dr Krzysztof Kukuryk - Sekretarz Rady
adw. Stanisław Zdanowski - Zastępca Sekretarza
adw. Lesław Bindas - Skarbnik Rady

Członkowie Rady
adw. Maciej Chorągiewicz
adw. Ewa Kiełbowicz
adw. Teresa Magdziarz
adw. Bartosz Przeciechowski
adw. Andrzej Puchniarski
adw. Seweryna Sajna
adw. Maria Wróblewska

Rzecznik dyscyplinarny 
adw. Jerzy Koszel

Skład Sądu Dyscyplinarnego
adw. Małgorzata Banach - Prezes

Członkowie
adw. Jolanta Agres
adw. Aleksandra Banach
adw. Maria Bańko
adw. Agnieszka Cioch
adw. Joanna Czajka
adw. Piotr Jasiejko
adw. Maria Krzymowska
adw. Sławomir Kurys
adw. Łukasz Lewandowski
adw. Iwona Muszak-Styk
adw. Tomasz Nowak
adw. Marek Przeciechowski
adw. Tomasz Rowiński
adw. Piotr Sagan
adw. Joanna Sawczuk
adw. Monika Sokołowska
adw. Paweł Stefaniuk
adw. Grzegorz Szczygielski
adw. Andrzej Świrgoń
adw. Ewa Wagner

Zastępcy Członków
adw. Migdał Luiza
adw. Agata Korba
adw. Katarzyna Popik

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
adw. Cezary Lipko

Członkowie
adw. Anna Małek-Łukasik
adw. Karol Paszek
adw. Krzysztof Sokołowski
adw. Sławomir Stolarz

Zastępcy Członków
adw. Michał Pękalski
adw. Maciej Miłosz

IZBA ADWOKACKA W ŁODZI

Prezydium
adw. Szymański Jarosław Zdzisław - Dziekan 
adw. Lenart Maciej - Wicedziekan
adw. Tiutiunik Bartosz - Wicedziekan 
adw. Szatkiewicz Sławomir - Sekretarz 
adw. Sidowski Paweł - Z-ca Sekretarza
adw. Bielski Jarosław - Skarbnik 

Członkowie
adw. Redeł Sylwester
adw. Sidowski Paweł
adw. Lenart Maciej
adw. Tiutiunik Bartosz
adw. Szatkiewicz Sławomir
adw. Wyrwas Jarosław
adw. Szcepaniak Jarosław
adw. Piotrowska-Mańko Katarzyna
adw. Mazepus Mariusz
adw. Eckersdorf Magdalena
adw. Olszański Piotr
adw. Matusiak-Frącczak Magalena
adw. Woźniacki Wojciech
adw. Wojnar Dariusz
adw. Bielski Jarosław

Zastępcy Członków
adw. Bierzgalska Aleksandra
adw. Wojtysiak Michał
adw. Lewicka Elżbieta

Sąd Dyscyplinarny
adw. Pryca Edmund - Rzecznik Dyscyplinarny 
adw. Lesiak Bogdan - Prezes Sądu Dyscyplinarnego 
adw. Stępniewicz Krzysztof - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

IZBA ADWOKACKA W OLSZTYNIE

Prezydium
adw. Andrzej Kozielski - Dziekan Rady
adw. Stefan Salamon - Wicedziekan Rady
adw. Roman Zieliński - Wicedziekan Rady
adw. Marek Gawryluk - Sekretarz Rady
adw. Anna Wojciechowska - Skarbnik Rady
adw. Andrzej Kempa - Rzecznik Dyscyplinarny Rady


Członkowie Rady
adw. Janusz Jarocki
adw. Jacek Klonowski
adw. Krzysztof Misiarz
adw. Piotr Afeltowicz
adw. Jerzy Dobrzański
adw. Dorota Wronka-Majewska
 

adw. Lech Sobolewski - Prezes Sądu Dyscyplinanrego


Członkowie Sądu Dyscyplinarnego
adw. Zofia Bonk
adw. Grzegorz Hetmański
adw. Marek Justyna
adw. Monika Kobylińska
adw. Radosław Nysztal
adw. Małgorzata Raubo
adw. Artur Rusa
adw. Sylwia Żuk-Białozór

Zastępcy Członków Sądu Dyscyplinarnego
adw. Paweł Dowgwiłłowicz
adw. Jan Kozko
 
adw. Andrzej Szydziński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Członkowie Komisji Rewizyjnej
adw. Marek Dańko
adw. Radosław Mystkowski
adw. Maciej Kazimierz Osowicki
adw. Edward Ośko

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej
adw. Wiesław Pniewski
adw. Anna Urbanowicz

IZBA ADWOKACKA W OPOLU

Prezydium
adw. Cezary Goryszewski - Dziekan
adw. Seweryn Plebanek - Wicedziekan                              
adw. Marian Jagielski - Wicedziekan – Skarbnik            
adw. Ireneusz Sachanbiński - Sekretarz  

adw. Tomasz Sak - Rzecznik Dyscyplinarny             

Członkowie
  
adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz
adw. Paweł Płaza
adw. Szymon Waszczuk                                     
adw. Łukasz Wójcik

adw. Jerzy Gomułka - Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Tomasz Sak - Rzecznik Dyscyplinarny             
adw. Sławomir Wojciechowski - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
adw. Grzegorz Prigan - Zastępca Rzecznika Dyscyplinanrego
adw. Jadwiga Skiba- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

IZBA ADWOKACKA W PŁOCKU

 

IZBA ADWOKACKA W POZNANIU

Prezydium

adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski - Dziekan
adw. Bernard Rozwałka - Wicedziekan
adw. dr Ewa Habryn - Chojnacka - Wicedziekan
adw. Tomasz Jachowicz - Skarbnik
adw. Katarzyna Golusińska - Sekretarz
adw. Marek Matyjaszczyk - Z-ca Sekretarza

Członkowie

adw. Wojciech Celichowski 
adw. Antoni Dynowski
adw. Tomasz Guzek
adw. dr Michał Jackowski
adw. Maciej Loga
adw. Monika Małecka-Mroziewska
adw. Adam Swoboda 
adw. Krzysztof Szkurat 
adw. Wojciech Wiza 
adw. Marek Woźnicki 

Sąd Dyscyplinarny
dw. Krzysztof Degórski - Prezes Sądu Dyscyplinarnego

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej
adw. Jacek Andrzejewski
adw. Adam Bajon
adw. dr Piotr Binas
adw. Marek Buszyński
adw. Marek Czemplik
adw. Przemysław Gaj
adw. Stanisław Godlewski
adw. Małgorzata Hoffmann-Kapciuk
adw. Halina Krzyżanowska
adw. Tomasz Krzyżanowski
adw. Tomasz Matyaszczyk
adw. Zuzanna Michałek - Strzelewicz
adw. Mariusz Paplaczyk
adw. Wojciech Pawlak
adw. Jacek Radzicki
adw. Aleksandra Sobczyńska
adw. Ewelina Taczanowska
adw. Grzegorz Urbanowicz
adw. Kamil Wasilewski
adw. Paweł Żywiecki

Z-cy członków Sądu Dyscyplinarnego
adw. Krzysztof Bobiński
adw. Piotr Pięta
adw. Aleksandra Staniek

Komisja Rewizyjna
adw. Renata Nowakowska - Przewodnicząca
adw. Aleksandra Łuczak
adw. Anna Kozłowska - Goździk
adw. Elżbieta Borys
adw. Barbara Bober-Woźniak

Zastępcy
adw. Paweł Filipiak
adw. Marek Siudowski

Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Cezary Nowakowski

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
adw. Waldemar Ciszak
adw. Bartosz Dzikoński
adw. Tomasz Krawczyk
adw. Paweł Nowakowski
adw. Piotr Ruszkiewicz
adw. Tomasz Rutowski
adw. Maciej Siuda
adw. Sławomir Tulibacki
adw. Sebastian Winiecki

IZBA ADWOKACKA W SIEDLCACH

adw. Janusz Steć - Dziekan ORA
adw. Bolesław Maniszewski - Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Stanisław Moczybrodzki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
adw. Stanisław Gerlach - Rzecznik Dyscyplinarny

Na Członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach wybrani zostali adwokaci:


adw. Wojciech Troszkiewicz
adw. Andrzej Murek
adw. Paweł Charatynowicz
adw. Anna Sadownik-Maniszewska
adw. Ryszard Kryński
adw. Błażej Więcław
adw. Tadeusz Winiarek
adw. Hanna Andraszek

Zastępcami Członków ORA zostali adwokaci:

 
adw. Marek Ułasiuk
adw. Mirosław Mirkowski

Na Członków Sądu Dyscyplinarnego wybrani zostali adwokaci:

adw. Monika Charatynowicz
adw. Bartosz Chyliński
adw. Joanna Strus
adw. Magdalena Rymuza
adw. Andrzej Szarko
adw. Marcin Chodyka
adw. Piotr Steć
adw. Tomasz Waldziński
adw. Ewa Romanowska
adw. Agata Hawryluk
adw. Radosław Dzyr
adw. Agnieszka Śliwecka
adw. Stefan Karasiński
adw. Dorota Malinowska

Zastępcami Członków SD zostali adwokaci:

adw. Janusz Murawski
adw. Łukasz Smyk

Na Członków Komisji Rewizyjnej wybrani zostali adwokaci:

adw. Waldemar Domański
adw. Grzegorz Styrna
adw. Dorota Piątkowska

Zastępcami Członków KR zostali adwokaci:

adw. Maria Beroud
adw. Przemysław Rycak.

Na Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury  wybrani zostali adwokaci:

adw. Wojciech Troszkiewicz
adw. Andrzej Murek
adw. Janusz Steć
adw. Stanisław Gerlach
adw. Bolesław Maniszewski
adw. Ryszard Czwarnog

IZBA ADWOKACKA W WAŁBRZYCHU

Prezydium
adw. Jerzy Lachowicz - Dziekan 
adw. Andrzej Pawlikowski - Wicedziekan 
adw. Natalia Roczniak-Łuszczewska - Sekretarz 
adw. Anna Jechalska - Z-ca Sekretarza 
adw. Artur Bugaj - Skarbnik 

Członkowie
adw. Wojciech Biegański
adw. Eligiusz Lewandowski
adw. Bartosz Łuć
adw. Małgorzata Magiera
adw. Joanna Malinowska
adw. Witold Studziński

Zastępcy
adw. Andrzej Łebek
adw. Robert Banasiak
adw. Janusz Łysiak

Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Marek Olejnik

Sąd Dyscyplinarny
adw. Wojciech Studziński – Prezes

Sędziowie
adw. Kazimierz Banasiak
adw. Robert Banasiak
adw. Sylwia Chmielińska
adw. Agata Diaków-Karwowska
adw. Adam Gabrielski
adw. Adam Janisławski
adw. Irmina Janisławska
adw. Jacek Jankowski
adw. Magdalena Karpowicz-Hołubecka
adw. Natalia Łebek
adw. Bartosz Pypno
adw. Tomasz Romańczyk
adw. Krzysztof Sójka 
adw. Maciej Żyłak

Zastępcy
adw. Edyta Wojterek-Kuszyńska
adw. Rafał Sieńczak

Komisja Rewizyjna
adw. Janusz Grodziński - Przewodniczący

Członkowie
adw. Wiesław Bielawski
adw. Sebastian Czajkowski
adw. Emilia Romańczyk

Zastępcy
adw. Daniel Jarząbek
adw. Aleksandra Kowalska

 

Wyszukiwarka przepisów adwokackich
Centrum Mediacji
Krajowy Rejestr Adwokatów
Palestra
« O muzeum
« Informacje ogólne
« Archiwum kroniki

« powrót do strony głównej
© Naczelna Rada Adwokacka ... all rights reserved
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji